Bazı Parçacık Fiziği Deneylerine Göre Standart Modelde Bir Gariplik Var!