Bilim Treni

Bilim ve Teknoloji Sitesi

Yer Bilimleri

DAĞ OLUŞUMU (OROJENEZ) HAREKETLERİ

Okyanus tabanlarında biriken tortul tabakalar birbirine doğru hareket eden levhalar arasında kalarak sıkışırlar. Böylece yan basınçların etkisiyle sıkışan tortul tabakalarda kıvrılma ya da kırılmalar oluşur. Bu hareketlere orojenik (dağ oluşumu) hareketler denir. (Oros = dağ; genese = oluşum)

Böylece kıvrım dağları oluşur. Kıvrılma ile yükselen yere Antiklinal, çukurlaşan yere de Senklinal denir.

antiklinal

 

Dünya üzerindeki başlıca kıvrım dağları Alp-Himalaya kıvrımları ile Amerika Kıtası’nın batısındaki Kayalık ve And dağlarıdır.

Türkiye’deki dağların büyük bir kısmı III. zamanda Alp-Himalaya kıvrımları ile oluşmuştur. Bunlar kuzeyde Kuzey Anadolu Dağları ve güneyde Toros Dağlarıdır

Tortul tabakaların sert yapıda olanları orojenik hareketlerdeki yan basınçlarla kırılır. Bu kırılma yerlerine Fay (kırık ) hattı denir.

Fay hattı boyunca yükselen yerlere horst, çöken yerlere de graben denir.  

HorstGraben

 

Türkiye’de Horst ve Graben oluşumu en fazla Ege Bölgesi’nde görülür.
Grabenler: Bakırçay , Gediz, B. Menderes, K. Menderes ve Amik ovası (Hatay) dır.
Horstlar:  Madra dağı, Yunt dağı, Bozdağlar, Aydın dağları ve Menteşe dağlarıdır.  
Orojenez sonucunda fay hatları da meydana gelir. Yurdumuzda oluşan başlıca fay hatları
Kuzey Anadolu Fay Hattı: Güney Marmara’dan başlar ve Kuzey Anadolu dağlarının güneyini takip ederek, Van Gölünün kuzeyine doğru uzanır.
Doğu  Anadolu Fay Hattı: Hatay’dan başlar, Güneydoğu Torosları takip ederek, Van gölünün güneyine doğru uzanır.
Batı Anadolu Fay Hattı: G.Marmara’dan başlar ve Ege Bölgesi’ndeki çöküntü ovalarını takip eder.

Dağların Ekonomiye Etkileri

Olumlu etkileri:

 1. . Kıyı kesimleri iç bölgelerden ayırarak kıyıların yağışlı iç kısımları karasal olmasını sağlamış Bu durum iklim çeşitliliğine neden olmuştur. Bu durumda tarımsal ürün çeşitliliğine imkân sağlar.
 2. . K.A.D.’da gür ormanlar oluşmuştur.
 3. . Dağlar akarsuların su deposudur.
 4. . Yaban hayatının yaşama alanlarıdır.
 5. . Yer altı kaynaklarının temel depo alanlarıdır.
 6. . Avcılık, dağ sporları ve kış turizmine imkân sağlarlar.
 7. . Yaylacılık faaliyetleri ile hayvancılığı destekler.

    Olumsuz etkileri:                                                                                                                                   .

 1. Tarım alanlarının sınırlanmasına neden olur.
 2. Ulaşımı zorlaştırır, tünel yapımını zorunlu kılar.
 3. Yüksek ve engebeli dağlık alanlar ekonomik olarak fazla değerlendirilemez.
 4. Yerleşmeyi sınırlandırır. Ancak çok sıcak olan Ekvatoral bölgede yükseklere yerleşim mümkündür. Bolivyanı başkenti Lapaz 4000 m’de kuruludur.
 Kaynaklar:
http://www.cografyatutkudur.com
http://tr.wikipedia.org/wiki/Orojenez

LEAVE A RESPONSE

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.