Bilim Treni

Bilim ve Teknoloji Sitesi

Psikoloji Soru - Cevap

Gestalt Psikolojisi Nedir?

Gestalt psikolojisi insan zihnine ve davranışına bir bütün olarak bakan düşünce okuludur. Max Wertheimer’ın çalışmaları kökenli, Gestalt psikolojsi kısmen Wilhelm Wundt’un Yapısalcılık yöntemine yanıt olarak kuruldu. Psikolojinin bu alanı Immanuel Kant, Ernst Mach ve Johann Wolfgang von Goethe’u da içine alarak bir dizi düşünürler tarafından geliştirilmiştir.

Örnekler

Başlıca Gestalt Psikologlar

  • Max Wertheimer
  • Kurt Koffka
  • Wolfgang Kohler

 

Algısal Organizasyonun Gestalt Yasaları

Örnekler

Hiç yanıp sönen bir dizi ışığın genellikle hareketli göründüğünü fark ettin mi ? Noel ışıklarının ipleri ya da neon ışıkları gibi…  Gestalt psikolojisine göre, bu belirgin hareket zihnimizin eksik bilgiler ile dolu olduğu için bu şekilde davrandığını kabul eder. Tüm toplamdan daha büyüktür’e olan inaç, algı sırasında oluşan farklı fenomenlerin keşfine yol açtı

Algısal örgütlenmenin çalışma şeklini belirleyen yasalar şunlardır,

1) Şekil-Zemin İlişkisi: “Algıda seçicilik” kuramına göre, dikkatin yoğunlaştığı obje şekil, diğer yüzeyler zemindir. Şekil ve zemin mutlak kavramlar değildir, dikkatin yoğunlaştığı noktaya göre şekil ve zemin değişir.

2) Yakınlık İlkesi : Duyusal anlamda birbirlerine yakın olan uyarıcılar (vurmalı bir çalgıdan gelen ses, bitişik noktalar) bir küme olarak algılanır. Buradaki yakınlık daha çok “zaman ve mekan” anlamındadır.

3) Tamamlama İlkesi : Duyusal anlamda eksik girdi içeren uyarıcılar (yarım bir fotoğraf, bozuk bir plakta çalan şarkı) tam olarak algılanır. Bu nedenle bir resimdeki kişiyi tanımamız için, resmin yarısını görmemiz de yeterli olur.

4) Benzerlik İlkesi : Bazı duyusal özellikler yönünden (şekil, renk, doku vb.) benzer olan cisimler bir küme olarak algınlanır.

5) Süreklilik İlkesi : Belirli bir yönde ilerleyen uyarıcılar bir bütün olarak algılanır.

Kaynaklar:

psychology.about.com/

tr.wikipedia.org/

Çeviri ve Düzenleme:

Doğa D.

 

LEAVE A RESPONSE

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.