Kişilik Kuramı (Bölüm 1)

Doğa D.
Kişilik Kuramı (Bölüm 1)

Giriş: Eğer birisi size yakın bir arkadaşınızın kişiliği tarif etmenizi isteseydi ne tür şeyler söyleyebilirdiniz Akla gelebilecek bir kaç şey, nazik ve soğukkanlı gibi tanımlayıcı terimler olurdu. Ama bu terim tam olarak ne anlama gelir ? 

 Bir özellik kişilerin belirli şekillerde davranmaya neden olan, nispeten istikrarlı bir özellik olarak düşünülebilir. Kişilik özelliği bu çalışmalarda temel kişiliğin teorik alanlarından biridir. Bu teori,  kişiliklerin sürekli geniş planlardan oluşan yapı olduğunu göstermektedir.

Psikanalitik ya da hümanist kuramlar gibi kişiliğin birçok diğer teorilerinin aksine, bu yaklaşım, kişilik özelliklerinin  bireyler arasındaki farklılıkları üzerinde duruldu.  

Çeşitli özelliklerin kombinasyonları ve etkileşimi ile her birey kendi kişiliğini oluşturur. Kişilik kuramı,bireysel kişilik özelliklerini belirlemeye ve ölçmeye odaklanmıştır.

             Gordon Allport’ın Kişilik Kuramı

 Allport’a göre herhangi bir kişilik teorisinin özü bu teorinin motivasyon sağaltımıdır. Allport normal yetişkinlerde motivasyonu açıklamak için, bir motivin işlevsel olarak herhangi bir çocukluk yaşantısıyla ilgili olmadığı fikri­ni belirten işlevsel özerklik (functional autonomy) kavramını ileri sürmüştür. İnsan güdüleri ortaya çıktıkları ortamdan bağımsızdır. Allport’un görüşüne göre motivasyonun izi çocuk­lukta sürülmez, aksine sadece kişinin şimdiki davranışları ve niyetleri açısın­dan anlaşılabilir (Allport, 1937, 1961).

Allport benlik bilinci (self) için “uygun” (appropriate) anlamındaki proprium kelimesini kullanmıştır. Benlik bilinci her birimize ait veya uygun olan­dır. Bizi başkalarından ayıran her şeyi içerisinde barındırır ve kişiliğin bilinç­li bölümünün önemli bir parçasıdır. Proprium bebeklikten ergenliğe yedi aşa­mada gelişir. Bu gelişim aşamaları psikoseksüel olmadığı gibi, erojen bölgeler çevresinde yer alan Freudcu çatışmaları da içermez. Sosyal ilişkiler, özellikle anneyle olan ilişkiler, cinsel çatışmalar değildir ve proprium’un oluşmasında çok önemlidir. 1936’da Psikolog Gordon Allport ingilizce olarak yazdığı sözlükte, farklı kişilik özelliklerini tanımlayan 4,000 kelime vardı.

Allport, bu özellikleri üç kategoriye ayırdı:

1- Kardinal özellikler (cardinal traits), hayatın her alanında kendini göste­ren başat özelliklerdir.

2- Merkezi özellikler (central traits), saldırganlık veya duygusallık gibi dav­ranışsal temalardır.

3- İkincil özellikler (secondary traits) diğer özellik türlerinden daha az sık­lıkta ve süreklilikte kendini gösteren davranışlardır.

Allport’un kavramlarından bir bölümünü laboratuar koşullarında çalışmaya yeterli özel önermelere dönüştürme zorluğu olduğundan ge­niş çaplı araştırmalar yapılmamıştır. Allport’un en dikkate değer çalışması kendisinin anlatımsal davranış (expressive behaviour) dediği, yüz ifadesi, ses to­nu, jestler ve kişisel özellikler gibi, eğitimli gözlemcilerin fark edebilecekleri kişilik yönleriyle ilgilidir.

Allport’un kişiliğin bütünlüğü üzerinde yoğunlaşması ve kişinin amaçlarının ve beklentilerinin önemine değinmesi Abraham Maslow’u, Carl Rogers’ı ve Hümanistik düşünce ekolünü etkilemiştir.

Kaynaklar:

www.psychologytoday.com

psychology.about.com/

en.wikipedia.org

tr.wikipedia.org/

www.varoluscuterapi.com/

Çeviri,Düzenleme ve Eklemeler:

Doğa D.

     

 

Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0 kullanıcı tepki verdi
Onu henüz tanımıyoruz.
Bunlar da ilginizi çekebilir
Benzer yazıları okuyabilirsiniz.
0 Yorum
Yorumları okuyabilir ve cevaplayabilirsiniz.

Yorum Yazın
E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlendi.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.