Biyoloji Soru - Cevap Tıp Video

Kısırlık Nedir?

Kısırlık Nedir?

Düzenli cinsel ilişki ve herhangi bir korunma yöntemi uygulamaksızın 12 ay süreyle hamile kalamama durumuna denir. Günümüzde yaklaşık her yedi çiftten biri bu sorun ile karşılaşmaktadır.

Gelişmiş ülkelerde kısırlık yakınması olan evli çiftlerin % 20 sinde sorun hem erkek hem de kadın, % 40 ında kadın geri kalan % 40 ında ise erkek kaynaklıdır. Gelişmekte olan ülkelerde ise bu oranlar farklıdır. Çünkü bu ülkelerde özellikle belsoğukluğu (gonore) ve klamidya gibi cinsel yolla bulaşan genital yol enfeksiyonları olan, etkili tedavi görmeyen ya da hiç tedavi olamayan ve sonrada kadınsa pelvikenfeksiyon (rahim, tüpler ve yumurtalıklardaki iltihabi hastalık durumu), erkekse epididimit (tohum kanallarının iltihabı) gelişen kişilerin sayısı çok fazladır.

Kadınlarda-Kısırlık-ve-Tedavi-Yöntemleri

Çocuk sahibi olamayanlar ne zaman hekime başvurulmalıdır?

Evli çiftlerin bir yıl geçmeden çocuk sahibi olamadıkları için hekime başvurmamaları önerilmektedir. Ancak 30 yaşın üzerinde olanlar, adet dönemleri ağrılı geçenler, düzensiz adetleri olanlar, olağan dışı akıntıları olanlar, daha önce geçirilmiş pelvikenfeksiyon hikayesi olanlar bu süreyi beklemeksizin hekime başvurmalıdırlar.

Çocuk sahibi olamayan çiftlerde karşılaşılan sorunlar nelerdir ?

  1. Yumurtlama problemleri
  2. Tüplerle iligili problemler
  3. Erkekte spermle ilgili problemler
  4. Kadının yaşından ileri gelen problemler
  5. Rahim bozuklukları
  6. Tetkiklere rağmen herhangi bir neden saptanamayanlar (Açıklanamayan kısırlık)
  7. Endometriosis

Daha az görülen nedenler arasında ise şunlar sayılabilir: Çiftlerin kendi istekleri ile daha önce

tüplerinin bağlanmış olması (hem erkek , hem kadın için geçerli olabilir), kanser tedavisi (kemoterapi, radyoterapi), genetik hastalıklar…

 

Kısırlığın tedavisi var mıdır?

Kısırlık evli çiftlerin geçici sorunu olabilir ve bu durum değişik hastalıklardan kaynaklanabilir. Bu hastalıkların birçoğu tedavi edilebilir. Tıp alanında her geçen gün sağlanan ilerlemeler sorunun çözümüne katkıda bulunmaktadır.

Kısırlık tanı ve tedavisinde neler yapılabilir?

Evli çiftin istemelerine rağmen çocuk sahibi olamamaları durumunda ilk adım, kısırlık nedeninin saptanmasıdır. “Kadın Hastalıkları ve Doğum ” ve “Bevliye” uzmanlarınca, bu durumdaki çiftlerin başlangıçta tıbbi hikayelerine başvurulur. Daha sonra muayeneleri ve gerekli olursa laboratuvar testleri yapılır.

Enfeksiyonu ya da hormon eksikliği olan kişilere hekim tarafından reçete verilir. Bazı çiftlere ise döllenmenin oluşabileceği en uygun günler konusunda cinsel eğitim verilir. Bunun yanında, yumurtlamanın sağlanması amacıyla ilaç tedavisi uygulanabilir. Bugün mikro cerrahi gibi yeni bazı tekniklerin uygulanması ile tüplerin tıkanıklığı sonucu oluşan kısırlık tamamen iyileştirilebilmektedir. Anne adayının yumurtası ile kocanın spermini çeşitli yöntemlerle döllenmeye daha elverişli hale getirerek, gerektiğinde vücut dışında döllenmesini sağlayıp, döllenmiş hücrenin anne adayının genital organlarına transferi ile tedavi imkanı yaratan daha yeni teknolojiler de bulunmaktadır. Bu tedavi yöntemleri Sağlık Bakanlığı tarafından kurulmalarına izin edilen “Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri” nde uygulanmaktadır.

Bir kadının gebe kalabileceği en uygun günler nelerdir?

Adetin ilk günü birinci gün olarak sayıldığında, yumurtalıklardan yumurtanın salınması genelde 14 ncü güne denk gelmektedir. Ancak yumurta salınımı bazı kadınlarda biraz daha erken, bazılarında ise biraz daha sonra olabilir. Yumurta 24 saat, sperm ise 48 saat canlılığını devam ettirir. Bu nedenle, adetin ilk gününden itibaren 10-16 cı günler arasındaki ilişkilerde gebe kalma şansı yüksektir.

LEAVE A RESPONSE

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Her şeye meraklı , bilgisayar hastası , tıp öğrencisi .