Bilim Treni

Bilim ve Teknoloji Sitesi

Psikoloji

Şizofreni Nedir?, Ne Değildir? – Empati İle Hareket Etme

Özet:Öncelikle, hepimiz psikolojik hastalıkları ve bunlara yol açan etkenleri az çok biliriz. Bunlar beyinde ortaya çıkan bozukluklar veya aksaklıklar olabilir. Peki bunlarla nasıl başa çıkılacağını biliyor muyuz ? yüzdelik kısma bakarsak pek de bildiğimiz söylenemez hatta bu bozukluklar hakkında tutarsızca konuşanlar,alay edenler ve daha bir çok bilinçsiz davranış sergileniyor. Bunların önüne geçebilmek için bilgi ve empati en önemli davranışlardandır.

Giriş

 Psikolojik hastalık nedir ?

Psikolojik hastalıklar, kişinin duygu,düşünce,davranış biçimlerini etkileyen ciddi hastalıklardır. Bunlardan biri olan şizofreniye yani, hakkında en çok alay edilen hastalığa bir bakalım.

Şizofreni Nedir ? Ne Değildir ?

Şizofreni, nüfusun yüzde 1’ini etkileyen bir beyin hastalığıdır.Kişinin davranışını,düşüncelerini,duygularını ve dünyayı algılayış biçimini büyük oranda etkiler.Şizofreninin belirtileri; sesler duymak,garip davranışlar sergilemek,diğer insanların göremediği bir şeyleri görmek olarak örneklendirebiliriz. Gelelim şizofreni hakkında doğrular ve yanlışlara

Birinci Deyim: Şizofreniye sahip olan kişiler, kişilik bölünmesi yaşar.

Yanlış! Kişilik bölünmesi(çoklu kişilik) ayrı bir bozukluktur buna; dissosiyatif kimlik bozukluğu denir.Çoklu kişilik bozukluğuna sahip olan kişiler psikoz yaşayabilir ancak şizofreniye sahip olan kişilerin çoklu kişilik bozukluğu yoktur.Yunanca kökenli olan Schizo=ayrılmış/ayrık, Phrene=beyin/zihin.  Bunun, beynin gerçeklikten ayrılması olarak ifade ediliyordu, çoklu kişilikten kast edilmiyordu.Bu yanlış anlama bir çok yerde sorun oluşturdu.

İkinci Deyim: Şizofreniye sahip olan kişiler tehlikelidir.

Yanlış! Çoğunlukla şizofreniye sahip olan kişiler çevresine tehlikeli davranışlar sergilemez ancak kendilerine tehlikeli olabilirler.İstatistiksel olarak hasta kişiler 3-4 defa saldırgan olabilir ama aşırı bir saldırganlık durumu yoktur. Bu bir yanılgıdır.

Şöyle düşünün;1’in içinde 1,000 tane sarışının yeşil gözleri vardır, 2’nin içinde de 1,000 tane sarışının mavi gözü vardır Bu istatistiksel olarak sarışınların 2 kat daha çok mavi gözleri olurdu ama bu yüzdeler yanıltıcıdır.

Şizofreniye sahip olan kişiler saldırganlıktan ve suç işlemekten daha çok şiddete maruz kalırlar.Bunlar gibi şizofreni hakkındaki  olumsuz hikayeleri yayınlamak medya kaynaklıdır.Eğer medya şizofreni hakkında olumlu hikayeler paylaşırsa bu zararın önüne geçmek için bir yardımları olabilir.

Üçüncü Deyim: Şizofreni nadir görülen bir hastalıktır.

Şöyle ki; nüfusun %0.05’i ile %0.0005’i gibi.Şizofreni %1’lik bir dilimi etkiler yani, bu dünyanın hiç bir yerinde nadir olarak tanımlanamaz.Şizofreni epilepsi ve HIV’den daha yaygındır.

Dördüncü Deyim: Şizofreniye sahip bütün kişilerin ilaca ihtiyacı vardır.

Yanlış! Her nasılsa bazı kişiler ilaçları çok yararlı bulur. İlaçlar sadece insanların %80’lik bir bölümünden 75 kişiye yardım eder bu demektir ki 4 ya da 5 kişi ilaçları yarıdımcı bulmaz.Şizofreniye sahip olan kişilerden ilaçsız iyileşenleri vardır. Bu, konuşma terapisi ile veya grup terapisi ile mümkün oluyor.Şizofreni tanısı koyulduktan sonra ilaç sık sık verilir istesen veya istemesen de.

Şizofreninin her zaman yardıma ihtiyacı vardır ancak doktorlar anlamalı ki bu yardımın hepsi ilaç alımı ile bitmez. Bazen ilaçlar kısa bir süre için yardımcı oluyor ve sonra bir daha ihtiyaç duyulmuyor.

Beşinci Deyim: Şizofreniye sahip olan herkesin aynı semptomları vardır.

Yanlış! Şizofreni çok geniş bir tanıdır.Beş tane alt türü olması üzerine diğer bir çok semptomu vardır.Bu beş alt türden en yaygın olanı paranoid şizofrenidir. Ortak semptomlar sesler duymak ve delüzyonlardır. Bunların yanında çoğu kişide bu semptomları deneyimlemez.

Altıncı Deyim: Psikotik demek kötülük, saldırganlık demektir.

Yanlış! Böyle tanımları en çok medyadan görürüz. Filmlerde kişi katliamlar yapar,insanları vahşice öldürürler tabii ki bu çok büyük bir yanılsamadır. Psikotik kesinlikle kötü demek değildir!

Yedinci Deyim: Şizofreni hayatının bittiği anlamına gelir.

Kesinlike yanlış!  Doğru bir yardımla kişiler bağımsız hayatlar yaşayabilir, bir aile büyütebilir ve daha bir çok işte başarılı olabilir!

Sekizinci Deyim: Şizofreni düşük zeka ile bağlantılıdır.

Yanlış! yüzdelik olarak şizofreniye sahip olan insanlar yüksek bir zekaya sahiptir.Her nasılsa, şizofreni bilişsel olarak işleyişi limitleyebilir.

Dokuzuncu Deyim: Şizofreniye sahip kişiler her zaman duydukları seslere göre davranır.

Yanlış! seslerin söylediği şeylere göre davranmak emirden daha çok bir seçimdir.

Sonuç:

Bu hastalıklarla ilgili her doğru bilgi bir farkındalık yaratır. Bu da demektir ki bu hastalıklar hakkında bilinçli olunursa, daha çok kişinin tedavisi doğru yol ile seyir edebilir.

Her dört kişiden birinin akıl hastalığı var. Sen yardım eden bir kişi olabilirsin.

 

Yazan:

Doğa D.

LEAVE A RESPONSE

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.