Bilim Treni

Bilim ve Teknoloji Sitesi

Psikoloji

Psikolojinin Anlamı ve Uygulamalı Alanları Üzerine

Psikoloji nedir ?

hayvan davranışlarının bilişsel süreçleri ile ilgilenen bir bilim dalıdır.

Bu bilişsel süreçler biyolojik, sosyal ve psikolojik süreçleri kapsar.

Amacı nedir ?

Bu bilim dalının amacı çevre, insan ve davranışlar arasında meydana gelen etkileşimi incelemektir. Bu esnada düşünce, duygu ve davranışları araştırır ve inceler. Bunu yaparken öncelikle bunları anlar, açıklamaya çalışır, elde ettikleri üzerinde bilinmeyenleri bulur ve bunları kontrol altına almaya çalışır. İnsan davranışlarını önceden tahmin etmeye çalışır. Böylece oluşan ya da oluşabilecek sorunlara yardımcı olabilirler.

————————————————
Klinik psikoloji

Bu alan insanın zihinsel, davranışsal ve duygusal bozukluklarını inceleyen psikoloji dalıdır. Şizofreni, depresyon gibi sorunlar bu alana girmektedir. Bu sorunları yaşayan bireylerle terapi yaparak bozukluklar çözülmeye çalışılır.
————————————–

Deneysel psikoloji

Bu alan psikolojiye doğa bilimleri gözlüğüyle bakar ve onu bilimsel yöntem yardımıyla anlamaya çalışır. Deneysel psikolojinin günümüzdeki ilgi alanları ise motivasyon, duygu ve toplumsal psikolojidir.
—————————————————
Sosyal psikoloji
Bu alan toplumsal şartların insanlar üzerindeki etkisini araştıran bilim dalıdır.Sadece bireyleri değil, toplumları, davranışları, önyargıları ve oluşumları inceler. İkili ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri, saldırganlık, çekicilik gibi konularda araştırma yapılır.
———————————————————-
Fizyolojik psikoloji
Bu alan bireylerde motivasyon, algılama, öğrenme, iletişim, problem çözme gibi davranışların neden olduğu fizyolojik süreçlerin değerlendirmesini yapan bir alandır.
——————————————————-
Gelişim psikolojisi
Bu alan bireyin kronolojik yaşıyla onun davranışının türü arasındaki ilişkiyi inceler.
daha basit bir deyişle;Bireylerin oluşumundan ölüme kadar geçen süreçteki gelişimini araştırıp, inceleyen bilim alanıdır.
————————————————————
Endüstri ve örgüt psikolojisi
Bu alan iş hayatının daha üretken olması ve geliştirilmesi ile ilgili konuları inceleyen bir alandır. Hem araştırma, hem uygulama, hem de problem çözme konularını içermektedir.
—————————————————-
Eğitim psikolojisi
Bu alan bireylerin eğitimi etkili bir şekilde öğrenmelerini ve öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini inceleyen bir alandır. Becerilerin değerlendirilerek, eğitim programları hazırlanması ve uygulamaya geçilmesi bu alanın konusuna girmektedir.
—————————————————-
Okul psikolojisi
Bu alan öğrencilerin davranışları, ruh sağlıkları ve çevreyle iletişimini inceleyen bir alandır. Okul içerisinde çocukların birbiri ile iletişimi bu sayede sağlıklı bir şekilde gerçekleşir.
———————————————————-
Adli psikoloji
Bu alan asal sorunların çözümünde psikoloji ve hukuk arasında ilişki kuran bir alandır. Hukuksal konularda davaların gidişine yardımcı olan, cezaevlerindeki hükümlülerin sorunlarını inceleyen ve çözümler sunan bir alandır.
——————————————————–
Din psikolojisi
Bu alan dini inançlar ve uygulamaları psikolojik bakımdan açıklayan bilim disiplinidir.

Kaynak:Psikolojik.gen.tr/wikipedi

LEAVE A RESPONSE

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.